Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΣΚτΠ) ιδρύθηκε το 2001 προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας με παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των πληροφοριακών – επικοινωνιακών συστημάτων και ηλεκτρονικών συναλλαγών.