Σειρά ενημερωτικών ημερίδων – εργαστηρίων για το Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)